Nabízíme specializované ambulance, rehabilitaci a fyzioterapii, digitalizované RTG pracoviště, sonografii a odběrové místo. Naplánujte si osobní návštěvu.

Více informací

Jednodenní péče je současným trendem v medicíně. Má nesporné výhody ve zkrácení pobytu na lůžku a snížení stresu z hospitalizace. Přečtěte si více.

Více informací

Mezi naše klienty patří také zájemci o plastickou a estetickou chirurgii, kterou u nás zajišťují pouze atestovaní lékaři. Podívejte se na nejčastější zákroky.

Více informací

Pro klienty

Proč si zvolit naše zařízení?

 • Velikost a uspořádání zařízení vytváří pro klienta dojem "domácího prostředí".
 • Atmosféra domácího prostředí minimalizuje stres typický při pobytu ve zdravotnickém zařízení.
 • Výkony prováděné v rámci jednodenní péče výrazné snižují riziko infekčních komplikací.
 • Stacionář svým uspořádáním umožňuje plně individuální přístup ošetřujícího personálu ke klientům.
 • Lékařskou péči poskytují jen kvalifikovaní lékaři – atestovaní odborníci.
 • Šetrná a individuálně ordinovaná analgezie, kontrolovaná a individuální pooperační péče.

Medica Chirurgica má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Všechny lékařské zákroky jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, kromě vybraných zákroků estetické medicíny.

Co byste měli vědět před přijetím na oddělení jednodenní péče v Medica Chirurgica s.r.o.

 1. Před každým výkonem Vás ošetřující lékař řádně a srozumitelně poučí o povaze operačního zákroku.
 2. Před operačním zákrokem budete informováni o dni a hodině přijetí. O dietním režimu před plánovaným zákrokem Vás poučí ošetřující lékař. Pokud užíváte pravidelně léky, Váš lékař Vás poučí o jejich užití nebo vysazení.
 3. Operační zákrok bude proveden v rámci tzv. jednodenní péče, kdy bezprostředně po výkonu opouštíte zařízení, nebo budete sledováni na stacionáři. Operační zákrok bude proveden dle posledních poznatků lékařské vědy, kdy způsob analgezie a operační zákrok dovoluje Vaše propuštění v nejkratší době od provedeného zákroku. Vaše další léčba bude probíhat ambulantně.
 4. Při propuštění do ambulantní péče budete vybaveni potřebnými pomůckami, léčivy nebo recepty.
 5. Při propuštění ze zařízení je vhodné mít doprovod.
 6. Následující den po propuštění je vhodné se hlásit u ošetřujícího lékaře nebo v doporučené odborné ambulanci.
 7. Váš operační zákrok bude hrazen z prostředků zdravotních pojišťoven. Zařízení má smlouvu s těmito pojišťovnami – 111, 201, 205, 207, 209, 211, 213.
 8. Hrazení další péče, jako zákroky estetické chirurgie a jiné pojišťovnou nehrazené výkony, budete hradit přímo v zařízení dle platného sazebníku společnosti.