Nabízíme specializované ambulance, rehabilitaci a fyzioterapii, digitalizované RTG pracoviště, sonografii a odběrové místo. Naplánujte si osobní návštěvu.

Více informací

Jednodenní péče je současným trendem v medicíně. Má nesporné výhody ve zkrácení pobytu na lůžku a snížení stresu z hospitalizace. Přečtěte si více.

Více informací

Mezi naše klienty patří také zájemci o plastickou a estetickou chirurgii, kterou u nás zajišťují pouze atestovaní lékaři. Podívejte se na nejčastější zákroky.

Více informací

Jednodenní péče

Medica Chirurgica je největším zařízením jednodenní péče ve Zlínském regionu.
Jednodenní péči provozujeme několik let, ročně provedeme více jak 1600 operací. Operace v celkové anestézii provádíme na pracovišti ve Zlíně, výkony v lokální anestézii ve Zlíně a Valašském Meziříčí.

Co je jednodenní péče?

Jednodenní péče představuje současný trend v medicíně v případech, kdy zdravotní stav nemocného nevyžaduje delší hospitalizaci. Provedení zdravotního výkonu umožňuje propuštění klienta nejpozději do 24 hodin od jeho přijetí. Nejčastěji se jedná o plánovaná vyšetření a zákroky v celkové nebo lokální anestézii za použití moderní techniky, šetrné anestézie, nejnovějších operačních postupů a pooperační analgezie. Systém jednodenní péče umožňuje výrazné zkrácení pobytu v zařízení , dobu rekonvalescence a pracovní neschopnosti. Klienti jsou po výkonu propuštěni k doléčení do ambulantní péče nebo jsou krátkodobě umístěni na stacionáři.

V čem se odlišuje jednodenní péče od klasické hospitalizace v nemocnici?

Přínos jednodenní péče je především v individuálním přístupu, v úspoře času, možnosti následného doléčení v domácím prostředí a v minimalizaci pooperačního stresu z hospitalizace. V době zvyšující se rezistence na ATB je taktéž malé riziko tzv. nemocničních nákaz. V systému jednodenní péče může pracovat jen zkušený a erudovaný personál. Léčba je komplexní v návaznosti na konkrétní specializované ambulance.

Proč si zvolit naše zařízení?

 • Dlouholeté zkušenosti s provozování jednodenní péče.
 • Přímá návaznost na specializované ambulance v rámci jednoho zařízení.
 • Krátké termíny k operacím.
 • Příjemný a erudovaný personál se zkušeností práce v systému jednodenní péče.
 • Minimum pooperačních komplikací za dobu činnosti zařízení.
 • Přímá návaznost na vyšší pracoviště v řešení závažných stavů a případných komplikací.

Jak se objednat k operaci?

Je nutné se nejprve objednat do některé z našich ambulancí, kde lékař v dané odbornosti provede vyšetření, určí indikaci a termín operace. Doporučení praktického lékaře nevyžadujeme.

Co byste měli vědět před přijetím na oddělení jednodenní péče?

 • Před přijetím do zdravotnického zařízení budete poučeni ošetřujícím lékařem o povaze operačního zákroku a systému jednodenní péče.
 • Před operačním zákrokem budete informováni o dni a hodině přijetí. K přijetí se dostavíte na lačno. Pokud budete přijati v 7 hod. - od půlnoci nejíst, nepít a nekouřit. Pokud budete přijati v 15 hod. - můžete v den operace lehce posnídat mezi 7 - 8 hod. ranní, dopoledne přijímat tekutiny do 10 hod., minimálně 6 hod. před přijetím však už musíte lačnět. Pokud užíváte pravidelně léky, budete poučeni o jejich užití nebo vysazení.
 • V zařízení můžete po operaci setrvat maximálně 24 hodin. Způsob anestézie a operační výkon dovoluje Vaše propuštění do 24 hodin. Odchod ze zařízení je následující den mezi 8 – 9 hodinou ranní. Pokud to Váš zdravotní stav dovolí, můžete odejít v den výkonu, nejdříve však 4-5 hodin po zákroku. Ve výjimečných případech, kdy to provedený operační zákrok vyžaduje, můžete setrvat v zařízení maximálně 48 hodin. Vaše další léčba bude probíhat ambulantně.
 • Při propuštění do ambulantní péče budete vybaveni potřebnými pomůckami, léčivy nebo recepty.
 • Při propuštění ze zařízení je nutné mít doprovod.
 • Následující den po propuštění se musíte hlásit u svého ošetřujícího lékaře nebo v doporučené odborné ambulanci.
 • V případě nutnosti změny charakteru operačního výkonu, která vyplyne z aktuálního operačního nálezu nebo v případě komplikací, kdy je nutná hospitalizace a není možná ambulantní léčba, budete umístěni k dalšímu doléčení do smluvního zařízení s lůžkovým oddělením.
 • Po celou dobu Vašeho pobytu v zařízení bude přítomen odborný lékař a střední zdravotnický personál.
 • Váš operační zákrok bude hrazen z prostředků zdravotních pojišťoven (zařízení má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami). Za některé služby spojené s operačním výkonem, za zákroky estetické chirurgie a za jiné (pojišťovnou nehrazené) výkony účtuje zařízení jednorázový poplatek, který uhradíte hotově v zařízení.

Co si s sebou vzít pro pobyt na stacionáři?

 • Lékařskou dokumentaci s předoperačním vyšetřením.
 • Léky, které pravidelně užíváte.
 • Věci osobní potřeby, pyžamo, župan, ručník, přezůvky.

Spektrum výkonů prováděných v rámci jednodenní péče

 • Laparoskopické operace:
  Operace tříselné kýly, cholecystektomie, rozrušení srůstů, appendektomie, diagnostická laparoskopie.
 • Klasické chirurgické operace:
  Operace tříselné, pupeční a břišní kýly, odstranění hluboko uložených lézí, operace varixů, operace rezistencí prsu, odstranění nádoru měkkých tkání.
  Odběr tkání na biopsii, drobné výkony v oblasti konečníku, odstranění cizího tělesa.
  Operace hemeroidů – operace dle Longa, klasické operace hemeroidů.
 • Operace plastické chirurgie:
  Radikální excise a lalokové plastiky kožních nádorů, operace Dupuytrenovy kontraktury, modelace a přitažení odstálého boltce u dětí i dospělých, operace karpálního tunelu, drobné excise kožních lézí.
 • Operace estetické plastické chirurgie:
  výkony hrazené samoplátci. – více...
 • Ortopedické operace:
  Diagnostická, složitá a rekonstrukční artroskopie kloubů.
  Operace všech forem Dupuytrenovy kontraktury.
  Operace tenisového lokte (epikodylitídy).
  Rekonstrukce kladívkového prstu, operace halluxů, odstranění burzy nebo ganglia.
  Drobné ortopedické výkony - operace šlach, šlachových pouzder, rekonstrukce a sutury šlach, odstranění exostóz.
 • Neurochirurgické operace:
  Syndrom karpálního tunelu, uvolnění periferních nervů.