Slider
bbraun.svg

TĚŠÍME SE NA VÁS V NAŠICH AMBULANCÍCH

Společnost B. Braun Avitum je součástí nadnárodního koncernu B. Braun, jehož historie započala již v roce 1839. V České a Slovenské republice působí společnost od roku 1994. Provozuje síť odborných ambulancí, a mezi odbornou i pacientskou veřejností je známá jako poskytovatel špičkové dialyzační a nefrologické ambulantní péče. Odborné ambulance poskytují komplexní péči, specializují se zejména na oblasti chirurgie včetně stomie a hojení ran, urologie, interního lékařství i nutričního poradenství.

V naší ambulantní a partnerské sítí poskytujeme profesionální péči více než 50 000 pacientům. Spolupracujeme s Českou chirurgickou společností. Podporujeme oblast vzdělávání zdravotnického personálu pomocí platformy Aesculap Akademie. Garantujeme kvalitu poskytované zdravotní péče a věříme, že se v našich ambulancích budete cítit příjemně.

U nás jste v dobrých rukách.

Poradny hojení ran

Poradny hojení ran poskytují komplexní péči pro pacienty s chronickými a komplikovanými ranami (bércové žilní vředy, stabilní diabetické defekty, komplikované poúrazové rány, komplikované pooperační rány).

 • Ve spolupráci poskytujeme:
 • Komplexní odbornou péči a poradenství v oblasti hojení ran (chronické, komplikované rány).
 • Edukaci odborného personálu.
 • Edukaci pacientů a jejich rodinných příslušníků.
 • Preskripci pomůcek.
 • Terénní službu.
bbraun_3.jpg
vyměnit
bbraun_2.jpg

Stomické poradny

Stomické poradny poskytují komplexní péči o stomie a s tím spojené poradenství. Dále také konzultace a praktický nácvik ošetřování stomie, preskripci stomických pomůcek a jejich distribuci pacientovi domů zdarma, edukaci pacientů i rodinných příslušníků a zajištění služeb terénní sestry.

 • Komplexní péče o stomii a poradenství.
 • Zaškolení pacienta i rodinných příslušníků.
 • Předepsání stomických pomůcek a jejich doručení domů zdarma.
 • Konzultace a praktický nácvik ošetřování stomie (před operací, v průběhu hospitalizace i po propuštění do domácí péče).
 • Spolupráce s koloproktologickými centry.
 • Nutriční poradenství. Poradíme s vhodným nastavením jídelníčku i dietou.

Informace, objednání na telefonu:

+420 604 260 387

+420 605 825 240

bbraun.svg
bbraun_4.jpg
Copyright © 2024 Medica Chirurgica s.r.o.