Odběrová místnost

Spektrum poskytované péče

  • Vyšetření krve, moče, sekretů, sputa.
  • Vyšetření při podezření na diabetes mellitus (glykemická křivka).
  • Bakteriologická vyšetření vzorků, stanovení citlivosti na ATB.
  • Histologická a cytologická vyšetření, vyšetření na HIV.
  • Komplexní laboratorní imunologická, alergologická vyšetření krve.

Informace, objednání na telefonech:

+420 571 611 936, +420 571 611 859
+420 608 118 011
02.jpg
03.jpg
04.jpg
Copyright © 2024 Medica Chirurgica s.r.o.